• cube

  • cubeRandom

Hóesésben is mérünk

December 11 -én újabb mérésekkel befejeztük a helyszíni méréseket a székesfehérvári Szűz Mária prépostság egykori boltozatának teljes kőanyagáról. A kőtárban őrzött anyagból a szerkezethez tartozó, nem csomóponti, egyszerű bordaelemeket rögzítettük, amelyek a már elkészült rekonstrukcióba is beilleszthetőek lesznek. Ezeknek a köveknek a szerkezetre vonatkozóan már nincs további információ értékük, de az egykori boltozatról alkotott képünk teljességéhez nagyban hozzájárulnak. A tudományos kutatás jelenlegi irányán kívül, a kőanyag teljes dokumentációja is célunk, egy térszkennelt állományokra alapuló kőkatalógus mintájának létrehozásra. Tovább árnyalhatja a rekonstrukcióról készült képet, a Székesfehérvári Várostörténeti Múzeum kertjében felmért kőtömb, amely az egykori boltozat boltvállához tartozott. A kőtárban további boltozatokhoz tartozó boltvállakat és boltozati bordacsomópontokat is felmértünk, így jelenleg négy elpusztult boltozat kőelemein dolgozunk. Egy további boltozat rekonstrukciója már elkészült, és a két másik boltozat elméleti rekonstrukciójára is esély mutatkozik.


Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom