• cube

  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Jogok és feltételek

A SziMe3D Kft. jelen weboldalának (továbbiakban "honlap") olvasója a szime3dar.com honlapra vagy annak bármely aloldalára való belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket.

A honlapon található tartalom – beleértve többek között, de nem kizárólagosan bármely szöveg, grafika, kép, videó, hanganyag - a SziMe3D Kft. szellemi tulajdonát képezi. A SziMe3DKft. fenntart minden jogot - így különösen a tulajdonosi és a szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait - ezen tartalmak bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, tükrözésével és terjesztésével kapcsolatban. A honlapon található információk és tartalmak sem egészben, sem pedig részeiben nem publikálhatók és nem terjeszthetők a SziMe3D  Kft. előzetes írásos engedélye nélkül. A honlapon megtalálható információkra a forrás megjelölésével lehet hivatkozni. A honlapot és annak tartalmát tilos többszörözni, kimásolni; abból tilos adatbázist létrehozni, tilos a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely a SziMe3D Kft. jogait sérti vagy veszélyezteti.

A honlapon harmadik személyek által létrehozott tartalmak a forrás megjelölésével, szükség esetén a forrásra mutató hivatkozással, illetve annak írásbeli hozzájárulásával kerültek publikálásra.

A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmaz, amelyek tartalmáért a SziMe3D Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom