• cube

  • cubeRandom

Fertőrákosi Mithraeum

Sopron környékének római kori emlékei között kiemelkedő jelentőségű az 1992-ben helyreállított Mithras szentély (Mithraeum). A részben sziklába vájt, apró (13 x 11 m-es) trapéz alaprajzú épület közvetlenül az osztrák magyar határon áll, ezért évtizedekig még a szakemberek számára sem volt megtekinthető. A faluból a szentély felé vezető utat bal kéz felől szőlő szegélyezik , jobbra tekintve a Fertő tó nádasokkal körülölelt víztükrét látjuk. Ha eltekintünk korunk néhány létesítményétől, könnyedén a Római Birodalom világába képzelhetjük magunkat, a táj alapvetően nem sokat változhatott. Az ókor embere nagyjából ugyanezen az úton juthatott el a szentélyhez. Őt a hit egy közösséghez tartozás erős köteléke hajtotta erre. Mit taníthatott az a vallás, amelynek középpontjában Mithras, a győzhetetlen Nap állt?
Mithras kultusz
Az istenségre vonatkozó ismereteink csaknem hat évezredre vezethetők vissza. Az indoirániak Varuna nevű istenükkel együtt tisztelték. Ketten együtt az égboltot jelképezték. Varuna feltehetően az éjszakai, Mithras a nappali égboltot testesítette meg. Mithras neve óind nyelven Mitra, óiráni nyelven Mithra volt, jelentései: szerződés, megegyezés, törvényszerűség, barátság. Így előbb a természeti törvények őrzőivé váltak, majd Mithras a társadalmi, emberi törvények biztosítékává, őrzőjévé lett. Amikor az indek és a iráni népek szétváltak két irányba fejlődött tovább Mithras kultusza. Az irániak Zarathustra (Zaroaszter) által alapított új vallásban, a mazdaizmusban, Mithras a legfőbb isten Ahura Mazda segítőtársaként jelenik meg, mint napisten. A krisztus születése utáni I. század közepétől terjed el a Római Birodalomban rohamos gyorsasággal a Mithrast középpontjába helyező vallás, azonban személyét kivéve szinte semmilyen kapcsolatot nem találunk a perzsák és a római által gyakorolt hit között. A rómaiak Mithras-kultusza alapított vallás lehetett, nagyon szigorú következetességgel kialakított eszmerendszerrel, liturgikus renddel, és a szentélyre vonatkozó szabályokkal. A vallásalapító minden bizonnyal kiterjedt vallástörténeti, vallásfilozófiai, asztrológiai, asztronómiai ismeretekkel rendelkezett….
Gabrieli Gabriella írásának szerkesztett változata

Feltöltés alatt...

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom