• cube

  • cubeRandom

"G" épület, Gyula

A gyulai Harruckern – Wenckheim – Almásy-kastély legkorábbi épülete

A gyulai vár és a Várfürdő között álló kastély felújítási munkálataihoz kapcsolódó, 2012-ben kezdődött régészeti ásatás egy korábban ott álló, a mai kastély ősének tekinthető épület maradványait tárta fel. Az építtető, a felső-ausztriai családból származó Harruckern János György (1664-1742), a császári sereg élelmezésügyi hadbiztosa volt. 30 éves állami szolgálataiért IV. Károly német-római császár és magyar király 1718-ban német birodalmi lovaggá ütötte és szolgálatai elismeréseként 1720-ban Békés megye túlnyomó részével együtt a gyulai uradalmat adományozta neki. Harruckern Leopold Franz von Rosenfeld hadmérnökkel nyomban felmérette frissen szerzett birtokát.  Az 1722-ben keletkezett térkép szerzője, a még meglévő huszárvár területén, a török kori kaputorony közelében tüntette fel a téglafalú épület alaprajzát (G jelű épület).

A feltárt épületmaradványok tanúsága szerint a polgári családból származó gazdasági szakember először egy földszintes, ám méreteiben vagyonához mérten visszafogottnak mondható épületet emelt. Később a meglévő épület mellé, annak hossztengelyével mintegy 15°-os szöget bezáró tengelyű új emeletes épületet emelt, az un. kiskastélyt.  Harruckern 1742-ben bekövetkezett halála után, fia, Ferenc az 1750-es években a kiskastély tetőterében szobákat alakított ki, majd 1765-ben a régi épület elbontása után, részben annak maradványai fölé, mindkét oldalához egy-egy földszintes szárnyat kapcsolt. Így az első rezidencia épületének padozata és felmenő falainak megmaradt részei az új szárny padlója alá kerültek.  A maradványokon jól beazonosíthatóak a helyiségkiosztások, a nyílászárók, a vízelvezetés, a kemence alapjai, padlózat, vakolatrétegek, festésrétegek és az épület rövid élete során megvalósult átépítések nyomai is.

A tudományos kutatás és dokumentáció részét képező felmérés 2013 májusában lézer szkennelés formájában valósult meg, mely az objektum tényleges geometriai paramétereit rögzítette, így a kastély felújítása során ismét a padló alá kerülő romok virtuális bemutatása mellett azok jövőbeli kutatása is lehetséges.

Köszönettel tartozunk az épület tudományos kutatását végző Gere László régésznek és Velladics Márta művészettörténésznek a kutatás még nem publikált részleteinek szíves közléséért.
A kastély felújítási terveit Földes és Társai Építésziroda Kft. készítette és Gyula város Önkormányzata bocsátotta rendelkezésünkre. (A tervek szerző jogvédelem alatt állnak)

Feltöltés alatt...

A virtuális túra indításához kattintson a képre!

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom