• cube

  • cubeRandom

Középkori Templom és Üveggyártó Műhely

Pomáz-Nagykovácsi pusztán található lelőhely és a 19. században még világosan felismerhető romok régóta ismertek a középkori kutatás számára, de azonosításával és funkciójával kapcsolatban eltérő elképzelések fogalmazódtak meg. Felmerült, hogy ciszterci kolostorhely, pálos kolostor vagy falusi plébánia templom állt ezen a helyen.

A 2011-2012-ben végzett régészeti ásatás eredményeképpen feltárták az Árpád-kori, kváderkövekből épült templomot. Az egyhajós, félköríves szentélyzáródású templomnak jelentős maradványai kerültek elő, elsősorban a nyugati homlokzatnál. Az újkori kőkitermelés ellenére a templom minden alaprajzi részlete azonosítható. A templomot középkori temető vette körül, amelynek néhány sírját is feltárták. A templom körül „U” alakban elhelyezkedő műhelyépületek közül az egyik nagyméretű (20x10 méteres) szárny feltárását is megkezdték.  Az épület és a templom közötti részen egy vastag feltöltési rétegből a középkori üveggyártás termékei, olvadt üvegdarabok, illetve az üveggyártó kemencék speciális kialakítású építőelemei kerültek elő.

A feltárt maradványok ismertetése Laszlovszky József jelentésében olvasható. Archaeologia - AltumCastrum Online. A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja 2012. Laszlovszky József Középkori templom és üveggyártó műhely feltárása - rövid jelentés (Pomáz- Nagykovácsi puszta).

A SziMe 3D alprojekt keretében az ásatás folyamatát követve többször is lézerszkenneltük a templom és az üveggyártó műhely feltárt falait. Építész, művészettörténész szakemberek iránymutatása alapján készítettük el a pontfelhő további feldolgozásra alkalmas változatát.
Kézi, felület szkennerrel vizsgáltuk az üveggyártó kemencék néhány jellemző darabját, illetve olyan üveg leleteket, amelyek alapján az itt gyártott üvegtermékek rekonstrukciója megvalósítható.


Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom