• cube

  • cubeRandom

Regéc, vár

REGÉC, Vár – falmaradványok felmérése

Műemlék várrom
Regéc vára a Zempléni-hegység nyugati részén található. A vár építése az 1300-as évekre tehető.
Kezdetben az ország északkeleti részét uraló Aba nemzetség, 1316-tól az 1420-as évek végéig a ki¬rály, majd a Brankovics család birtoka. 1464-től a Szapolyaiaké, majd ettől kezdve különböző főúri családok rezidenciája (Serédyek, Alaghyak, Rákócziak). A 16–17. század a vár történetének fénykora. A fényes főúri székhely azonban 1685-ben a Thököly-felkelés idején a császári csapatok kezére került, akik 1686-ban lerombolták a várat, mely soha többé nem épült újjá, azóta rom.
A regéci vár három nagyobb egységre osztható: a várhegy északi sziklacsúcsán álló Felsővárra, a déli sziklacsúcson álló Alsóvárra és a két sziklatömb közötti nyeregben elhelyezkedő Középső várra. A vár régészeti feltárása 1999-ben indult meg Regéc Község Önkormányzatának kezdeményezésére és szer¬vezésében, korábban Simon Zoltán, jelenleg Giber Mihály vezetésével.
A várról 2006-ban IMS Építészeti fotogrammetriai felmérés készült (Győrfy-Vajda). Azóta a régészeti kutatás a vár további részét tárta fel.
A projekt lehetőséget nyújt a középkori vár 3D digitális felmérésére, és a felmérések tudományos – régészeti, műemlékvédelmi, építészeti és építészettörténeti – hasznosítási módszereinek kidolgozására, valamint aSziMe 3DAR projekt eredménytermék-lista

feldolgozási eljárások és programok áttekintés, tesztelése
digitalizálási technológiák számbavétele, gyakorlatban történő tesztelése
különböző objektum-típusok és környezetük mérési módszerének meghatározása

feladatainak végrehajtására, valamint
digitális elméleti rekonstrukcióra és az építészeti helyreállítás koncepciójának és terveinek kidolgozására, valamint a korábbi helyreállítási munkák megvalósulási dokumentációjának elkészítésére.

Kora: XIV. század eleje – XVII. század vége
Anyaga: kő (kevés tégla)
Állapota: romos, ill. állagvédett falmaradványok
Elhelyezkedése: REGÉC, Várhegy (Mogyoróska külterülete)
Szakértő: Simon Zoltán és Giber Mihály régész, Fülöpp Róbert építész


Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom