• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

A budakalászi korsó

Jelenleg nincs munkaanyag feltöltve a tárgyhoz

Leírás "A budakalászi avar kori temető (Kr. u. 6–7. sz.) feltárásán [...] előkerült, vadászjelenetekkel díszített korsó az egyetemes késő antik és kora bizánci művészet egyedülálló Kárpát-medencei emléke. Avar kori tulajdonosai zsákmány vagy diplomáciai ajándék részeként juthattak hozzá, és ebbe a páratlan, számukra egy idegen kultúra formanyelvét és szimbólumait magán viselő edénybe barbár szokás szerint túlvilági útravalóul az eltemetett számára étel- vagy italáldozatot tettek. A korsót viaszveszejtéses eljárással öntötték. Sárgaréz alapanyaga egykor az aranyhoz hasonló színt kölcsönzött neki, s ezen jól érvényesültek az egyes részleteket borító, ezüst- és vörösrézlemez berakások. Az edénytesten két, leszboszi kyme tagozat által keretezett, széles frízben négy-négy vadászjelenet látható, amelyek hellenisztikus hagyományokat elevenítenek fel. [...] A ciklikusan ismétlődő vadászjelenetek egyenrangúak, egyik sem emelkedik ki a többi közül." (Vida 2012) A felső frízben oroszlánvadászat látható: "Mediterrán pinea mögül hatalmas oroszlán támad a menekülő, vágtatás közben kardját kirántó és magasra tartó, rémült lovasra. A leopárdvadászat jelenetben a rövid tunikába öltözött lovas jobbra vágtat, és hátrafelé nyilaz két ellenkező irányba futó leopárdra, amelyek közül az egyik visszatekint a vadászra. Az íjász-lovas alakja a könnyűlovas, sztyeppei harcmodort idézi. [...] A korsó nyolc jelenete közül három ábrázol medvevadászatot, és megjelenik a földre zuhanó, sebesült vadász alakja is. Egy sziklaszirten medve és vadkan ádáz küzdelmét látjuk, s alatta a barlangnyílásba éppen egy leopárd menekül [...]. A budakalászi korsón ember és állat küzdelmét megörökítő páros jelenetek már nem egy vadásztörténet összefüggő részei, hanem egyszerűen egymás mellé helyezett, egymástól elszigetelt kompozíciók (figure-carpet-style). A korsó készítése – az udvari művészet körébe tartozó emlékekkel megfigyelhető kapcsolata miatt – a kelet római birodalom valamely rangos műhelyében, Konstantinápolyban vagy Antiochiában sejthető [...]." (Vida 2012)
Anyaga sárgaréz, berakások: ezüst- és vörösrézlemezek
Megtalálás ideje 1989
Kora Kr.u. 5. sz. vége vagy 6. sz. eleje
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Vida, T. – Pásztor, A: Avar Period Cemetery at Budakalász. A Preliminary Archaeological Report on the Excavations of the Avar Period Cemetery of Budakalász-Dunapart. Acta Archaeologica Hungarica 47. (1995) 220-225.; Pásztor Adrien – Vida Tivadar: Leletmentés Budakalászon. Élet és Tudomány 45/5. (1990) 144-146.; Pásztor Adrien – Vida Tivadar: A budakalászi korsó. „Kincseink”. Szentendrei Képtár 2000-2001. Kiállítási katalógus. Szerk.: Forró Katalin - Ottományi Katalin - Simon László. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2000. 17-19., 15. kép; Vida, Tivadar – Pásztor, Adrien: Eine frühbyzantinische Bronzekanne aus dem awarenzeitlichen Gräberfeld von Budakalász. Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der Steppe im 6.-7. Jahrhundert. Varia Archaeologica Hungarica 10. (2001) 303-311.; Vida, Tivadar: Die Bronzekanne aus Budakalász. Tafelsilber und Geschirr, Die Welt von Byzanz – Europas östliches Erbe. Glanz, Kriesen und Fortleben einer tausendjährigen Kultur. Austellungskatalog. Hrsg.: L. Wamser. München, 2004. Kat.-Nr.: 356. (240-241.); Vida Tivadar: A budakalászi korsó lovas íjásza. Arrabona 44/1. (2006) 611-620.; Vida, Tivadar: Komposition und Stil der Jagddarstellungen der Budakalászer Messingkanne. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 59. (2008) 373-390.; Vida Tivadar: Vadászjelenetekkel díszített késő antik korsó Budakalászról. Magyar Régészet Online Magazin, 2012 Tavasz
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) Szentendre, Ferenczy Múzeum (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága)
Állapota Jó állapotú. Restaurált - Somlósi Éva által.
Szakirodalom/hivatkozás
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Budakalász - avar kori temető
Méret, súly M 27,2 cm x SZ 11,7 cm x H 29,1 cm
Leltári szám PMMI 93.2.1.
Feltáró/Gyűjtő Pásztor Adrien - Vida Tivadar

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom