• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

A somogyvári bencés apátsági templom boltozata

Jelenleg nincs munkaanyag feltöltve a tárgyhoz

Leírás A somogyvári apátságot Szent László király alapította és az ország legelőkelőbb bencés monostorai közé tartozott. "Román stílusú temploma a későbbi évszázadokban három nagyobb átépítésen ment keresztül. Először a templom pilléreit építették át, majd nyugat felől lerövidítették a bazilikát, és a végébe karzatot emeltek, végül a leválasztott nyugati részbe különböző épületeket: műhelyt, pincét és lakóházat építettek. A második átalakításhoz, a templom lerövidítéséhez kapcsolható a templom beboltozása is. Ekkor épült a főhajó 60°-os rombuszhálóra szerkesztett, térgörbe elemeket is tartalmazó hálóboltozata. A boltozat rekonstrukcióját a falpillérrendszerének fennmaradt elemei, egy boltváll, három közbenső csomópont és egy gyűrűs zárókő töredékei teszik lehetővé. A boltozat mintaképei elsősorban a 15. század végének sváb-württembergi építészetéből ismertek, és szoros kapcsolatot mutatnak a székesfehérvári Szűz Mária prépostság 1480-as évek második felében épült főhajó-boltozatával meginduló, az 1490-es évektől az 1520-as évekig egész Magyarországon elterjedő monumentális késő gótikus hálóboltozatokkal. A somogyvári apátság késő középkori történetére vonatkozó adatok alapján a boltozat építését [...] az apátság kegyura, Báthori István nádor mecénási tevékenységének tudhatjuk be." (Buzás 2013. 100-101.)
Anyaga A boltozat elemeinek anyaga (pl. boltváll, boltozati csomópontok, gyűrűs zárókő): durva mészkő.
Megtalálás ideje 1895-1896, 1972-1989
Kora Kr.u. 1520-as évek
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Bakay Kornél: Somogyvár - Szent Egyed monostor. A somogyvári bencés apátság és védműveinek régészeti feltárása 1972-2009. Budapest, 2011.; Buzás Gergely: A somogyvári bencés apátsági templom 16. századi újjáépítése és boltozata. In.: Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. (A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2.) Szerk.: Varga Máté. Kaposvár, 2013. 91-102.; Buzás Gergely: A somogyvári bencés apátsági templom boltozata a 16. század első negyedéből. In.: Reneszánsz látványtár. Virtuális utazás a múltba. Szerk.: Buzás Gergely - Orosz Krisztina - Vasáros Zsolt. Budapest, 2009. 418-425.; Papp Szilárd: Pannonhalma és Somogyvár. Bencés reform és építészet a 15–16. század fordulóján. In.: Paradisum Plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Szerk.: Takács Imre. Pannonhalma, 2001. 289–315.; Papp Szilárd: A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480-1515. Budapest, 2005.;
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) Gyűrűs zárókő töredékei és boltozati csomópontok: Kaposvár - Rippl-Rónai Múzeum
Állapota Töredékes.
Szakirodalom/hivatkozás Szőke Balázs: A székesfehérvári Szűz Mária prépostság egykori boltozatai. In.: Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. (A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2.) Szerk.: Varga Máté. Kaposvár, 2013. 103-114.; Szőke Balázs: Későgótikus boltozatok Mátyás uralkodása idején és a 16. század első évtizedeiben. In.: Reneszánsz látványtár. Virtuális utazás a múltba. Szerk.: Buzás Gergely – Orosz Krisztina – Vasáros Zsolt. Budapest, 2009. 109-110.; Szőke Balázs: A pécsi székesegyház egykori boltozata. In.: Reneszánsz látványtár. Virtuális utazás a múltba. Szerk.: Buzás Gergely – Orosz Krisztina – Vasáros Zsolt. Budapest, 2009. 447-448.; Szőke Balázs: A nyírbátori volt Szent György- (református) templom boltozata. In.: Reneszánsz látványtár. Virtuális utazás a múltba. Szerk.: Buzás Gergely – Orosz Krisztina – Vasáros Zsolt. Budapest, 2009. 456-457.; Nußbaum, N. – Lepsky, S.: Das gotische Gewölbe. Eine Geschichte seiner Form und Konstruktion. Darmstadt, 1999.
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Somogyvár - Kupavárhegy, Szent Egyed-monostor romjai
Méret, súly Pl. Gyűrűs zárókő: 34,5 cm x 50 cm x 40 cm
Leltári szám Pl. Gyűrűs zárókő: 73.1601.1.
Feltáró/Gyűjtő Gerecze Péter, Bakay Kornél

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom