• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

A Szeplőtelen fogantatás-szoborcsoport angyalszobrai
Leírás Egyes adatok szerint 1737-ben, más források szerint 1752-ben, illetve 1759-ben felújították és kőkorláttal vették körül a szeged-alsóvárosi Szeplőtelen fogantatás-szoborcsoportot, és ekkor készült el a négy, kezében bőségszarut és a bőségszaru tetején kandelábert tartó angyalfigura is, amelyeket a kőkerítésen helyeztek el. [...] Az 1879-es árvíz során a szoborcsoportot is károsodás érhette: valószínűleg megsüllyedt, ezért megemelt talapzatra állították. A korabeli fényképek tanúsága szerint az angyalok az 1900-as évek elején még a helyükön voltak, és 1916 körül még legalább egy angyal állt a faragott kőkerítés tetején. Mégis, egy 1920 körül készült festmény már csak a központi figurákat és a kerítés romos elejét örökítette meg. 1944-ben találat érte a szoborcsoportot, amelyet végül 1948-ban lebontottak. Több mint 40 évig úgy hitték, örökre elveszett, mígnem 1991 végén, 1992 elején a kolostor egykori istállóépületének feltöltéséből különböző figurális töredékek kerültek elő. Valamennyit konzerválták, de a Szeplőtelen fogantatás-szoborcsoport restaurálása csak 2002-ben kezdődhetett meg. A négy angyalszobor torzóként maradt meg, azonban a jelentős hiányok ellenére minden szobron volt olyan részlet, amely a többiből hiányzott: lábfej, bőségszaru, arc, szárnycsonk, kézfej, hajvégződés, stb., amelyek segítették a kiegészítések elkészítését.
Anyaga faragott, festett puha mészkő
Megtalálás ideje 1991-1992 fordulója
Kora Kr.u. 1737 vagy 1752 vagy 1759
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Rákos Péter: Feltámadt barokk szobrok. A restaurálás műhelygondjai. Szeged. A város folyóirata. 2006. március. 18. évf. 3. sz. 73-77.; A Szeged-Alsóvárosi Mária-szoborcsoport restaurálása. Időszaki kiállítás. Fekete ház, Szeged, 2004.12.03. – 2005.01.30. http://www.museum.hu/k/A_Szeged-Alsovarosi_Maria_szoborcsoport_restauralasa; Lukács Zsuzsa: A Szeged-alsóvárosi középkori ferences kolostoregyüttes. Kollár Tibor (Szerk.): A Középkori Dél-Alföld és Szer. Dél-Alföldi Évszázadok 13., Szeged, 2000. Elektronikus megjelenítés: NKÖEOK Szerkesztőség – 2007.: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/megyek_oroksege/Csongrad_megye/pages/Kozepkori_del_alfold_es_szer/007_szeged_alsovarosi.htm; Nátyi Róbert: A Szeged-alsóvárosi templom barokk berendezése. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Historiae Literarum et Artium 2. (Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok, 2.) (Szeged, 1999.) 5-65., 29-30.; Lukács Zs. – Szónoky M. – Hadnagy Á.: A Szeged-alsóvárosi ferences kolostor kőfaragványairól. Lővey Pál (szerk.): Horler Miklós hetvenedik születésnapjára - tanulmányok. (Művészettörténet – Műemlékvédelem IV.). Budapest, 1993. 155–172.
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont, Szeged (szeged-alsóvárosi ferences templom és kolostor)
Állapota Restaurált (töredékes, hiányos, jelentős plasztikai kiegészítésekkel rekonstruált)
Szakirodalom/hivatkozás
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Szeged ("szobortemető" - a ferences kolostor egykori istállóépületében)
Méret, súly Változó, pl. 74 cm x 46,5 cm x 132,5 cm
Leltári szám n.a.
Feltáró/Gyűjtő Lukács Zsuzsa

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom