• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

A Szeplőtelen fogantatás-szoborcsoport Mária szobra
Leírás A szegedi alsóvárosi ferences templom előtt található, barokk stílusú Szeplőtelen fogantatás-szoborcsoport közepén emelkedik az ún. Mária-oszlop, amelynek tetején Szűz Mária szobra látható, bal karján a gyermek Jézussal. A piros ruhát és kék palástot viselő Mária a földgömbön áll, jobbjában jogart tart, koronás fejét csillagkoszorú övezi. [...] Az oszlop szögletes alaprajzú, sarkain volutás díszek futnak, és felhőpamacsok ékesítik. Az oszlop bal oldalán Szent Anna, míg jobbján Szent Joachim, Mária szülei láthatók, akik feltekintenek lányukra. A Szeplőtelen fogantatás alakját valószínűsíthetően a templom főoltár képének ábrázolása ihlette. Az Immaculata-oszlopok állításának a divatja a 17. század második felében terjedt el a Habsburg Birodalomban. III. Ferdinánd a svéd veszélytől való felszabadulás reményében állíttatott ilyen fogadalomoszlopot a bécsi Am Hof téren. A szegedi Szeplőtelen fogantatás-szoborcsoport maradványai a ferences kolostor istállóépületének feltöltéséből kerültek elő 1991/1992-ben. A barokk "szobortemető" töredékei közül a Mária-szobor sérült a legnagyobb mértékben. Restaurálást követő újraavatására 2006. augusztus 20-án került sor.
Anyaga faragott, festett puha mészkő
Megtalálás ideje 1991-1992 fordulója
Kora Kr.u. 17-18. század fordulója, 1708-ban már állt
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
A szegedi Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont virtuális túrája: http://www.latogatobarat.hu/hu/virtualis-tura Rákos Péter: Feltámadt barokk szobrok. A restaurálás műhelygondjai. Szeged. A város folyóirata. 2006. március. 18. évf. 3. sz. 73-77. A Szeged-Alsóvárosi Mária-szoborcsoport restaurálása. Időszaki kiállítás. Fekete Ház, Szeged, 2004.12.03. – 2005.01.30. http://www.museum.hu/k/A_Szeged-Alsovarosi_Maria_szoborcsoport_restauralasa Lukács Zsuzsa: A Szeged-alsóvárosi középkori ferences kolostoregyüttes. Kollár Tibor (Szerk.): A Középkori Dél-Alföld és Szer. Dél-Alföldi Évszázadok 13., Szeged, 2000. Elektronikus megjelenítés: NKÖEOK Szerkesztőség – 2007.: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/megyek_oroksege/Csongrad_megye/pages/Kozepkori_del_alfold_es_szer/007_szeged_alsovarosi.htm Nátyi Róbert: A Szeged-alsóvárosi templom barokk berendezése. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Historiae Literarum et Artium 2. (Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok, 2.) (Szeged, 1999.) 5-65., 29-30. Lukács Zs. – Szónoky M. – Hadnagy Á.: A Szeged-alsóvárosi ferences kolostor kőfaragványairól. Lővey Pál (szerk.): Horler Miklós hetvenedik születésnapjára - tanulmányok. (Művészettörténet – Műemlékvédelem IV.). Budapest, 1993. 155–172.
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont, Szeged (szeged-alsóvárosi ferences templom és kolostor)
Állapota Restaurált (erősen töredékes, hiányos, jelentős plasztikai kiegészítésekkel rekonstruált)
Szakirodalom/hivatkozás
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Szeged - "szobortemető" (a ferences kolostor egykori istállóépületében)
Méret, súly 49 cm x 46,5 cm 123 cm
Leltári szám n.a.
Feltáró/Gyűjtő Lukács Zsuzsa

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom