• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

A visegrádi királyi palota Anjou-kori díszkútja

Jelenleg nincs munkaanyag feltöltve a tárgyhoz

Leírás A visegrádi kutak legmonumentálisabb darabját I. (Nagy) Lajos király állítatta a visegrádi királyi palota lakóépületének belső udvarán, a díszudvaron. A nyolcszögletű, eredetileg kétszintes, toronyszerű csorgókút alsó szintje az udvar keleti oldalán húzódó árkádsorra támaszkodott. Erkélyszerűen kiképzett emeletén állt a kút felső szintjének négyszögletes építménye. A kút a csiszolt vörösmárvány elemek kivételével egykor festett volt: a profilált szerkezeti elemek kékesszürkék, vagyis egységes "kőszínűek" voltak, míg a szobrászi díszítést élénk mesterséges színekkel emelték ki. A kút mintaképei valószínűleg Franciaországból származtak, de kivitelezését közép-európai mesterek végezték. (Buzás 2010)
Anyaga vörösmárvány, kemény forrásvízi mészkő, szürke színű andezittufa és breccsa (törmelékkő)
Megtalálás ideje 1940-41, 1952, 1954, 1960, 1997 (Az ásatások során szinte minden évben, 1983 és 2010 között is kerültek elő töredékei.)
Kora Kr.u. 1360-as évek
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Szakál Ernő: A visegrádi Anjou-kori királyi palota gótikus kútházának rekonstrukciója. Magyar Műemlékvédelem IV. (1963-1966) Budapest, 1969. 159-186.; Művészet I. Lajos király korában 1342-1382. Kiállítási katalógus. Szerk.: Marosi Ernő - Tóth Melinda - Varga Lívia. Székesfehérvár, 1982. 225., 227., 228., kat. 116., 118., 119., Marosi Ernő közlései.; Szakál Ernő: Anjou-kori díszkutak Visegrádon. In.: Szakál Ernő: Kőfaragók műhelytitkai. Magyar Kőszövetség, 2007. 112-120.; 112., 114-120., 3.42.-3.49. kép;Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota története. In.: A visegrádi királyi palota. Szerk.: Buzás Gergely – Orosz Krisztina. Budapest, 2010. 11-105.; 31-32., 34-35., 45-49., 83-85., 101-105.; A visegrádi királyi palota díszkútja: http://visegradmuzeum.hu/a-kiralyi-palota-14-szazadi-diszkutja
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) MNM Mátyás Király Múzeuma, Salamon-torony, Visegrád
Állapota Töredékeiből részben rekonstruált. A kutat Mátyás király korában lebontották, és kőfaragványait a helyére épült Herkules-kút alapozásába, illetve más Mátyás-kori falakba építették be. A régészeti kutatások során előkerült faragványok alapján a kút alsó szintjének rekonstrukcióját Szakál Ernő kőszobrász-restaurátor készítette el 1957-1964 között. A felső szint töredékei, részlegesen helyreállítva, mellette láthatóak.
Szakirodalom/hivatkozás
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Visegrád - királyi palota (Herkules-kút alapozása, díszudvari kerengő, kápolnaterasz támpillére, másodlagos beépítésekből)
Méret, súly 417,5 cm x 410 cm x 501,5 cm
Leltári szám n.a.
Feltáró/Gyűjtő Schulek János, Héjj Miklós, Szőke Mátyás, Buzás Gergely

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom