• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

Anjou-kori falikút a visegrádi palotából

Jelenleg nincs munkaanyag feltöltve a tárgyhoz

Leírás I. (Nagy) Lajos király állíttatta az ún. struccos falikutat a visegrádi királyi palota felső magánkertjében. Az északkeleti palota királynéi lakrészéből híd vezetett át az oszlopcsarnokkal övezett, ülőfülkesorok és a pompás falikút által díszített kis magánkerthez. A baldachinos csorgókutat egykor címerek ékesítették. Az egyik vörösmárvány vízköpő kettős keresztes címere mellett ránk maradt a baldachinfedlap struccos sisakdísze is. A kút tömör, téglalap alaprajzú talapzata felett kettős vörösmárvány kúttál helyezkedett el. A sarkokon és középen egy-egy karcsú oszlop emelkedett, amelyek a mérművekkel díszített baldachint tartották. A baldachin alját struccos sisakdísz ékesítette. A kút hátfalát szintén mérművek és vörösmárványból faragott, címertartó, kéttestű, egyfejű, vízköpő oroszlánfigurák díszítették. A vele egyidőben készült udvari díszkúthoz hasonlóan (ld: Anjou-kori díszkút) a csiszolt vörösmárvány elemek kivételével egykor festett volt: a profilált szerkezeti elemek kékesszürkék, vagyis egységes "kőszínűek" voltak, míg a szobrászi díszítést élénk mesterséges színekkel emelték ki. (Buzás 2010)
Anyaga vörösmárvány, kemény forrásvízi mészkő, szürke színű andezittufa és breccsa (törmelékkő)
Megtalálás ideje 1955
Kora Kr.u. 1360-as évek
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Szakál Ernő: A visegrádi királyi palota Anjou-kori falikútjának rekonstrukciója. Magyar Műemlékvédelem VI. (1969-1970) Budapest, 1972. 345-372.; Művészet I. Lajos király korában 1342-1382. Kiállítási katalógus. Szerk.: Marosi Ernő - Tóth Melinda - Varga Lívia. Székesfehérvár, 1982. 226-227., kat. 117., Marosi Ernő közlése; Szakál Ernő: Anjou-kori díszkutak Visegrádon. In.: Szakál Ernő: Kőfaragók műhelytitkai. Magyar Kőszövetség, 2007. 112-120.; 112-113., 115., 3.40., 3.41. kép; Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota története. In.: A visegrádi királyi palota. Szerk.: Buzás Gergely – Orosz Krisztina. Budapest, 2010. 11-105.; 31-35., 45-49., 83-85., 101-105.; Az Anjou uralkodók kora (XIV. század). In.: A Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetője 2. Az államalapítástól a török kiűzéséig – A XI-XVII. század története. Szerk.: H. Kolba Judit. Budapest, 2005. 17., 14. kép; Falikút a palota fölső udvarából: http://visegradmuzeum.hu/falikut
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
Állapota Töredékeiből rekonstruált. Mátyás-korban lebontották, helyére az Oroszlános falikút került. A rekonstrukciót a töredékek alapján Szakál Ernő kőszobrász-restaurátor készítette.
Szakirodalom/hivatkozás
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Visegrád - királyi palota legfelső terasza
Méret, súly 439,5 cm x 212,5 cm x 130 cm
Leltári szám n.a.
Feltáró/Gyűjtő Héjj Miklós

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom