• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

Árpádházi Szent Margit második síremlékének töredékei - Apácafejek

Jelenleg nincs munkaanyag feltöltve a tárgyhoz

Leírás Árpádházi Szent Margit második síremlékének domborműves töredéke, amelyen két apácafej és két további alak részlete látható. „Balogh Jolán ismerte fel, hogy a faragványok stílusa Tino di Camaino műhelye felé mutat, az összefüggést pedig Tino nápolyi alkalmazása és a magyar Anjou-udvarnak a nápolyi Anjoukkal az 1330-as években való szoros kapcsolata jól magyarázhatja. […] Az oszlopok tartotta, jelenetekkel díszített, fehér márványból faragott szarkofág (arca) típusa Szent Domonkosnak Niccolo Pisano által faragott, bolognai síremlékén jelent meg 1264-1267 között […], de követőkre csak a 14. században talált. Az ugyancsak domonkos rendi Szent Péter mártír milánói síremléke […] esetében ez a követés tudatos volt: a domonkos rendi szentek tiszteletét támogató, az 1334-es rendi generális káptalanon közzétett felhívás nyomán a milánói San Eustorgio-kolostor szerzetesei Szent Domonkos síremlékéhez formában és anyagban hasonlót […] készíttettek Péter mártír tiszteletére is Giovanni di Balduccióval, 1335-1339 között. Ez a két síremlék nagyon sokban hasonlít a Margit-síremlék rekonstruált képéhez, aligha véletlenül. A rendi határozat és a milánói példa feltehetően az ugyanakkor, 1335-ben Magyarországra küldött „vicarius generalis”, a felső-lombardiai származású és így a milánói terveket feltehetően jól ismerő Franciscus de Beluno közreműködésével érvényesült Magyarországon, a domonkos rend szentként tisztelt helyi példaképe, Árpádházi Margit új, a korábbinál reprezentatívabb, második síremléke elkészítésével. Az új síremlék, domonkos rendi típusával és az udvar nemzetközi-családi kapcsolataival magyarázható stílusával, azon erőfeszítések tanúja, amelyeket a rend és a magyarországi Anjouk fejtettek ki Margit még az 1270-es években elakadt szentté avatási folyamatának felújítása és eredményes befejezése érdekében.” (Lővei Pál közlése – Lővei 2009. 489-490.) (Lásd még a Tárgykatalógus „Apácafej” és „Férfifej” oldalát.)
Anyaga szürkésfehér és fehér márvány (durvább és finomabb kristályszerkezettel)
Megtalálás ideje 1937-1938.
Kora Kr.u. 1335-1340
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Lux Géza: Újabb ásatások a Margitszigeten. Különlenyomat a Technika (19.) 1938. évi 6. számából. Budapest, 1938. 5-6, 12., 10-11. kép; Horváth Henrik: Árpádházi Szent Margit síremléke. In.: Horváth Henrik: Árpádházi Szent Margit síremléke és egyéb tanulmányok (BSzVM 15.) Budapest, 1944. 5-33.; 10-36., 1-16. kép; Balogh Jolán: Tino di Camaino magyarországi kapcsolatai. Művészettörténeti Értesítő 2 (1953) 107-110.; 107-109.; Lővei, Pál: The Sepulchral Monument of Saint Margaret of the Arpad-Dynasty. Acta Historiae Artium 26 (1980) 175-221.; 180-221.; Schmidt, G.: Typen und Bildmotive des spätmittelalterlichen Monumentalgrabes. Skulptur und Grabmal des Spätmittelalters in Rom und Italien. Hg.: Grams, J., Romanini, A. M. Wien 1990. 13-83.; 54. (267. jegyzet); Garms, J.: Gräber von Heiligen und Seligen. Skulptur und Grabmal des Spätmittelalters in Rom und Italien. Hg.: Grams, J., Romanini, A. M. Wien 1990. 83-105.; 85-86.; Lővei Pál: Árpádházi Szent Margit második síremlékének töredékei. (Kat. sz. IV-25.) In.: Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Kiállítási katalógus. Szerk.: Mikó Árpád – Takács Imre. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1994. 260-261. (IV-25c); Lővei Pál: Posuit hoc monumentum pro aeterna memoria: Bevezető fejezetek a középkori Magyarország síremlékeinek katalógusához. Akadémiai doktori értekezés. I-II. kötet. Budapest, 2009.
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) Budapest, Budapesti Történeti Múzeum
Állapota Töredékes. Restaurált.
Szakirodalom/hivatkozás Lux Kálmán: A síremlék rekonstrukciója. In.: Horváth Henrik: Árpádházi Szent Margit síremléke és egyéb tanulmányok (BSzVM 15.) Budapest, 1944. 34-36.; Feuerné Tóth Rózsa: A margitszigeti domonkos kolostor. Budapest Régiségei 22. (1971) 245-268.; Feuerné Tóth Rózsa: V. István király sírja a margitszigeti domonkos apácakolostor templomában. Budapest Régiségei 21. (1964) 115-131.; Irásné Melis Katalin: A Budapest–Margit-szigeti középkori királyi udvarhely és a domonkos apácakolostor kutatása. Régészeti, történeti adatok. In.: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. I-II. Szerk.: Benkő Elek – Kovács Gyöngyi. Budapest, 2010. I. 421–437.; Irásné Melis Katalin: A margitszigeti királyi udvarhely átépítése és a domonkos apácakolostor alapítása (1243-1255). In.: A tatárjárás (1241-42). Szerk.: Ritoók Ágnes. Budapest, 2007. 115-119.; Kovács Eszter: Budapest, XIII. Margitsziget, domonkos apácakolostor. In.: Régészeti kutatások Magyarországon 2005. Budapest, 2006.
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Budapest - a margitszigeti domonkos apácakolostor romjai között
Méret, súly 8,25 cm x 19,3 cm x 7,95 cm
Leltári szám 55.21.2.
Feltáró/Gyűjtő Lux Géza

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom