• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

Báthori-címeres kőtábla - Nyírbátor

Jelenleg nincs munkaanyag feltöltve a tárgyhoz

Leírás A nyírbátori református templom legutóbbi felújításáig a nyugati kapu fölött befalazott Báthori-címeres kőtábla ma az egykori sekrestyében látható. Az álló téglalap alakú tábla közepén "olasz reneszánsz ízlésű címerpajzs a Báthori-címerrel, ezt veszi körül a sárkányrend jelvénye, a pikkelyes testű, tüzet okádó, a nyaka köré csavart farkú sárkány alakja." (Kalmár-Szalontai 1959. 65.) A címert 12 stilizált akantuszlevélből álló kerek növénykoszorú övezi, amely fölött a tornasisak helyezkedik el - két oldalán tölgyfalevelekkel. A sisak tetején sárkány áll, szájából mondatszalag kígyózik a címer jobb felső sarkáig. A tábla kompozícióját és részletformáit tekintve majdnem teljesen megegyezik a déli kapu lunettájában lévő címerkővel: "A kompozíciós eltérés csupán annyi, hogy e faragványnál a címert keretező gyümölcsfüzér helyett akantuszkoszorú van, s a sisaktakaró a sisak mindkét oldalán megjelenik. [...] A sisak tetején e domborműnél megjelenik a sisakdísz felerősítésének eltüntetésére szolgáló tekercs is. A feliratszalag felülete sima, rajta jelenleg nem látható felirat." (Papp 2005. 197.) A két táblát vagy azonos előkép alapján készítették, vagy egymásról másolták őket, valószínűleg a nyugati címertáblát a délinél később faragták. (Papp 2005. 68.)
Anyaga Buda környéki márga.
Megtalálás ideje n.a.
Kora Kr.u. 15. sz. vége - 16. sz. eleje
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Entz Géza – Szalontai Barnabás – Csernyánszky Mária – Mendele Ferenc: Nyírbátor. Szerk.: Entz Géza: Magyarország műemléki topográfiája XI. Szabolcs-Szatmár megye műemlékei II. Budapest, 1987. 133-152.; 141., 144.; Entz Géza – Szalontai Barnabás: Nyírbátor. Budapest, 1959. 39-40., 35. kép; Kalmár János – Szalontai Barnabás: A Báthoriak címeres kőemlékei. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 2. (1959) Nyíregyháza, 1961. 63-70., XI-XIX. tábla; 65., XV. tábla; Magyar Kálmán: A Báthoriak sárkányölő hagyománya. Somogyi Múzeumok Közleményei 1. (1973) 117-131.; Németh Péter: A nyírbátori Szent György-templom – új megvilágításban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) 377–382.; Papp Szilárd: A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480–1515. Balassi Kiadó, Budapest, 2005. 67-76., 197., 266., 272. kép (CIV., CVI. tábla); Simon Zoltán: Adalékok a nyírbátori református templom építéstörténetéhez. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 44. (2009) 135-154.
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) Nyírbátor - református templom (egykori Szent György-templom)
Állapota Restaurált.
Szakirodalom/hivatkozás
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Nyírbátor - református templom (egykori Szent György-templom)
Méret, súly 100 cm x 67,5 cm x kb. 5 cm
Leltári szám n.a.
Feltáró/Gyűjtő n.a.

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom