• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

Chaperont viselő férfialak töredéke

Jelenleg nincs munkaanyag feltöltve a tárgyhoz

Leírás Az ún. 54. számú férfifej az 1974-es budavári szoborlelet világi-udvari sorozatának alakja: "Az együttesnek egyik legszebb, idealizáltan portrészerű darabja.". (Zolnay 1977. 67.) "Kissé sérült fejtöredék, amelyet a kalapról lecsüngő drapéria végződése, a váll- és mellrész darabjai egészítenek ki. A rendkívüli kvalitású, érzékenyen mintázott arc mozgalmas felülete érezhető ellentétben áll a chaperon puha abroncsának s a ruha tagolatlan felületének megmunkálásával. A bal mellrészen furatlyuk van: valamilyen attribútumot rögzített. Ezzel magyarázható, hogy ugyanezen az oldalon a fülcimpa befejezése elmaradt. Az arc a 41. számú fejet is faragó mester egyedülálló szépségű teljesítménye. A mester kedvelt, markáns-csontos fejtípusa érzékeny, kifejező felülethatással, ráncolt homlokkal, a szem differenciált kezelésével párosul. A bajusz és szakáll, a szálas, a séma uralmát megtörő hajkezelés a sorozatban csak a 41. számú fejhez mérhető, de itt jobb állapotban van. Festés az ajkon és a szemeken figyelhető meg." (Marosi Ernő közlése a Zsigmond-kori szoborciklus leíró jegyzékében - Zolnay-Marosi 1989. Kat. 54. (152-153.))
Anyaga Finom szemcsés mészkő, festés nyomaival az ajkon és a szemeken, a hajhullámok között mész- vagy krétaalapozás maradványa.
Megtalálás ideje 1974
Kora Buda, Kr.u. 1400 körül - 1420 körül
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Zolnay László – Szakál Ernő: A budavári gótikus szoborlelet. Budapest, 1976. 44. kép; Zolnay László: Az 1967-75. évi budavári ásatásokról s az itt talált gótikus szoborcsoportról. Budapest Régiségei 24/3. (1977) 3-164.; 67., 134.; 24/4. (1977) 1-239.; 200. kép; Marosi Ernő: Buda, a Vár Zsigmond-kori szobrai. Művészet Zsigmond király korában 1387-1437. Szerk.: Beke László - Marosi Ernő - Wehli Tünde. Budapest, 1987. II. Katalógus. 251-268.; kat. Sz.11. (256-257.) - Marosi Ernő közlése; Zolnay László – Marosi Ernő: A budavári szoborlelet. Budapest, 1989. 23., kat. 54. (152-153.) - Marosi Ernő közlése, 14-15., 32. kép; Gótikus szobrok a budai királyi palotából.Kiállítási katalógus. Szerk.: Végh András. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 1992. Kat. 52.; Végh, András: Gotische Statuen aus dem Königspalast von Buda. Hans Multscher. Bildhauer der Spätgotik in Ulm. Kat. Szerk.: Reinhard, B. – Roth, M. Ulmer Museum – Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart. Ulm, 1997. 71-85.; 77., Abb. 6;
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) Budapest, Budapesti Történeti Múzeum
Állapota Töredékes, restaurált - Szakál Ernő kőszobrász-restaurátor és munkacsoportja által (1974-1976), "a restaurálás közben több, ugyanott talált töredékkel vált kiegészíthetővé". (Marosi 1987. 256.)
Szakirodalom/hivatkozás Szakál Ernő: Megfigyelések, adatok és következtetések az 1974. évi szoborlelet értékeléséhez. Budapest Régiségei 24/3. (1977) 199-210.; Szakál Ernő: A budavári gótikus szoborlelet restaurálása. Budapest Régiségei 24/3. (1977) 211-215.; Buzás Gergely: Hozzászólás a budai királyi vár északi előudvarának, főbejáratának és a Zsigmond-palota rekonstrukciójának kérdéseihez. Műemlékvédelem 36 (1992) 160-170.; Buzás Gergely: A budai gótikus szoborleletről. Valóság 1993/4. 89-97.; Marosi Ernő: Zsigmond kori szobrok a budai várból. Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Kiállítási katalógus. Szerk.: Mikó Árpád – Takács Imre. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1994. 282-289.; Buzás Gergely: A budai Szent Zsigmond templom kőfaragványai. A Szent Zsigmond-templom és a Zsigmond kor budai szobrászata. Konferencia a Budapesti Történeti Múzeumban, 1996. Budapest Régiségei 33. (1999) 51-65.; Marosi Ernő: A budavári Zsigmond-kori szobrok kérdései huszonkét év (és a Szent Zsigmond templom feltárásai) után. A Szent Zsigmond-templom és a Zsigmond kor budai szobrászata. i.m. 93-101.; Marosi Ernő: Reformatio Sigismundi. Művészeti és politikai reprezentáció Luxemburgi Zsigmond környezetében. Sigismundus - Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387-1437. Kiállítási katalógus. Szerk.: Takács Imre. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2006. 24-37.; Marosi Ernő: A Zsigmond-kor művészeti öröksége. A késő gótika kezdete. Sigismundus - Rex et Imperator. i.m. 558-564. Schwarz, Michael Viktor: Zsigmond víziója a királyi udvarról: szobrok a budai palotához. Sigismundus - Rex et Imperator. i.m. 225-235.; Takács Imre: Petrus Kytel, Zsigmond király szobrásza. Sigismundus - Rex et Imperator. i.m. 236-238.; Végh András: Zsigmond-kori szoborleletek a budai királyi palota környezetéből. Sigismundus - Rex et Imperator. i.m. 219-224.
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Buda - királyi palota, északi előudvar, a 74/4. sz. pince alját kitöltő agyagos, részben megégett, faszéncsíkos rétegből több darabban került elő. ("Leletünk a feltárás végén, a lelőhely legalsó rétegében, az ép apostol-alakkal egyazon mélységben került elő." (Zolnay 1977. 134. - 187. jegyzet))
Méret, súly 42,5 cm x 24 cm x 43,2 cm
Leltári szám 75.1.52
Feltáró/Gyűjtő Zolnay László

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom