• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

Császár fej

Jelenleg nincs munkaanyag feltöltve a tárgyhoz

Leírás Római kori, életnagyságú női szoborfej, az 1994-99 között feltárt visegrád-lepencei őrtorony egyedülálló leletegyüttesének – az épület építési táblájának, és a mellette fekvő három szoborfejnek – az egyik darabja. A hölgy "mindkét fülében egyszerű gömbcsüngős fülbevalót visel, halántékára fésült hajtincsei kissé elkülönülnek a teljes frizurától, melyet a fejre szabályos rendszerű hajháló(?) szorít. Az orr sérült, a szembogarak megmunkálása előrenéző, átható tekintetet idéznek elő. Ugyanakkor a készítő elképzelésétől távolálló idegenkezűség nyomai is felfedezhetőek a portrén. Erőteljes vésőnyomok mutatják a felsőajak eltávolításának szándékát, az orr vonalának és a száj ráncainak hangsúlyozását. Ezek a későbbi beavatkozások igyekeznek az arcnak férfias, katonás jelleget adni!" (Gróh -Gróf 1996. 22.) A női szoborfejet megtalálásakor – az építési tábla és a másik két szobor alapján – I. Valentinianus császár portréjának gondolták, mivel korban megfelelt az építési táblán említett uralkodó életkorának. Csak megtisztítása után derült ki, hogy valójában nőt ábrázol, és szándékosan igyekeztek azt császárportrévá formálni: az átalakításhoz valószínűleg egy Valentinianus-érem, az akkoriban legkönnyebben elérhető császárképmás szolgálhatott mintaként, hiszen „meglepő a hasonlóság a két arcél között”. (Gróh 2004) A szoborfej fülénél, a fejtetőn és az állnál elsimított, vékony vakolatréteg látható, tehát a fejet részben elfalazták, amivel a fülbevalókat is „eltüntették”. Gróh Dániel régész megfigyelései után került sor a hazai kutatásban addig példa nélkül álló szoboregyesítésre, „amely a legkvalitásosabb visegrádi szoborfej és az Óbuda-szemlőhegyi női torzó összetartozását bizonyította”. (Gróh 2001. 15.)
Anyaga mészkő
Megtalálás ideje 1999
Kora Kr.u. 2-3. század, átfaragás: Kr.u. 4. sz.
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Kő nem vész el, csak átalakul. Archeologia - Altum Castrum Online Magazin. 2012. március 12., http://archeologia.hu/ko-nem-vesz-el-csak-atalakul; Gróf Péter – Gróh Dániel: A visegrád-lepencei őrtorony és a késő római szoborlelet. Savaria 22/3. (1992–1995) Szombathely, 1996. 21–24.; P. Gróf – D. Gróh: Spätrömischer Wachtturm und Statuenfund zu Visegrád-Lepence. Folia Archaeologica XLVII (1998–1999) [2001]. 103–116.; Gróh Dániel: A visegrád-lepencei őrtorony és egy késő római szoborlelet. Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról. 2004. III. évfolyam. 2. szám. 71-74.; Gróh Dániel: A Visegrád-lepencei római őrtorony bejáratának átépítése. WMMÉ (A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve) XXIII. Szekszárd, 2001. 15–23.
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) MNM Mátyás Király Múzeuma, Visegrád
Állapota restaurált
Szakirodalom/hivatkozás
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Visegrád, Lepence
Méret, súly 26,1 cm x 20 cm x 17,7 cm
Leltári szám 1999.01.01
Feltáró/Gyűjtő Gróf Péter - Gróh Dániel

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom