• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

Gertrudis-síremlék - Királyfej

Jelenleg nincs munkaanyag feltöltve a tárgyhoz

Leírás A pilisi ciszterci apátsági templomban eltemetett Gertrudis királyné síremlékének töredéke. "Domborművű figuráról letört koronás fej. A korona elülső része és az orr kivételével ép állapotú. A hátlaphoz csatlakozó nyúlvány alakja és aszimmetrikus elhelyezkedése azt mutatja, hogy az arc eredetileg kissé lefelé és balra tekintett. A királyi diadém a fejet szorosan körülfogó, homorú oldalú, aranyozott abroncsból és a fejtetőt fedő színes bélésből áll. A koronát valószínűleg liliom formájú oromdíszek ékesítették, amelyekből kétoldalt alacsony csonkok maradtak. Az abroncs alól oldalt párhuzamosan barázdált, a füleket elfedő, hullámosan hátrasimuló, hosszú haj bukkan elő, a homlok közepénél pedig két szimmetrikusan kanyargó, apró hajtincs jelenik meg. Az arcot a csontozat anatómiai szerkezetének pontos megragadása, érzékeny felületkezelés és a domború formák közti lágy, organikus átmenetek jellemzik. A tágra nyílt, mandula alakú, kidomborodó szemeket körülhatárolt szemhéjak keretelik. A húsos ajak szögletét az állat keretelő szakállal egybevegyülő bajusz árnyékolja. A rövidre nyírt szakáll ápoltságát jelzi elöl, az áll közepénél kettéválasztott, ellentétesen göndörödő tincs. A faragott felületeken fehér alapozóréteg igen vékony, inkább csak a kő pórusaiban megülő maradványai vannak, a korona abroncsának belsején aranyozásra utaló bólusz, a bélésen vörös festés nyomai maradtak. A királyfigura feje, amint mérete és a hátoldali törésfelület alapján megállapítható, az oldallapok relief-sorozatából származik. A harmonikus arc összefogottsága, az anatómiai jegyek szenzibilis megformálása, valamint a haj és a szakáll gondos megmunkálása a művészi kvalitás kiemelkedően magas fokán áll. A fejtöredék derűt sugárzó, eleven kifejezésével, a legapróbb részletekig megtartott következetes és hibátlan kivitelezésével, az 1230 körüli klasszikus gótikus szobrászat tökéletesen kiérlelt, élvonalbeli alkotásává minősíti a síremléket, melyhez egykor tartozott." (Takács Imre közlése a Pannonia Regia kiállítás katalógusában - Takács 1994. Kat. IV-21g - 253-254.)
Anyaga homokkő
Megtalálás ideje 1971 előtt
Kora Kr.u. 1230 körül
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Gerevich László: A gótikus klasszicizmus és Magyarország. A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei 20 (1971) 55-72.; 60., 2. kép; Gerevich László: Villard de Honnecourt Magyarországon. Művészettörténeti Értesítő 20 (1971) 81-105.; SS., 20-22. kép; Gerevich, L.: Pilis Abbey a Cultural Center. Acta Archaeologica 29 (1977) 155-198.; 182-183., fig. 44-45.; Árpád-kori kőfaragványok. Székesfehérvár, István Király Múzeum. Kiállítási katalógus. Szerk.: Marosi Ernő - Tóth Melinda. Budapest, 1978. 148d. sz.; Gerevich László: A pilisi ciszterci apátság. Szentendre, 1984. 9., 49. kép; Marosi, Ernő: Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Esztergom in der Kunst des 12-13. Jahrhunderts. Budapest, 1984. 135-136., Abb. 318-319.; Gerevich, László: Ergebnisse der Ausgrabungen in der Zisterzienserabtei Pilis. Acta Archaeologica 37 (1985) 111-152.; 129-130., Abb. 21a-b.; Gerevich László: A pilisi ciszterci apátság. Egy középkori kulturális központ a Pilisben (konferencia). Studia Comitatensia 17 (1985) 541-545.; Marosi Ernő: A pilisi monostor szerepe a XIII. századi magyarországi művészetben. Studia Comitatensia 17 (1985) 551-561.; Hervay Ferenc: Részletek a pilisi apátság történetéből. Studia Comitatensia 17 (1985) 595-601.; Osgyáni Vilmos: Kőszobrász-restaurátori megfigyelések a pilisi Gertrudisz-síremlék töredékeinek rekonstrukciós feldolgozásához. Studia Comitatensia 17 (1985) 603-608.; Takács Imre: Getrudis királyné síremléke. Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Kiállítási katalógus. Szerk.: Mikó Árpád - Takács Imre. Budapest, 1994. 248-251., Kat. IV-21a-n (Gertrudis királyné síremlékének töredékei) - Takács Imre közlései; IV-21g (253-254.)
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) Budapest, Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar Gyűjteménye (1990 óta)
Állapota Töredékes. Restaurált.
Szakirodalom/hivatkozás
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Pilis, ciszterci apátság - szórványlelet az ásatás ismeretlen pontjáról
Méret, súly 7 cm x 7,5 cm x 9 cm
Leltári szám 90.22.29.M
Feltáró/Gyűjtő Gerevich László

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom