• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

Gertrudis-síremlék - Oszlopfő és árkádívek töredéke

Jelenleg nincs munkaanyag feltöltve a tárgyhoz

Leírás A pilisi ciszterci apátsági templomban eltemetett Gertrudis királyné síremlékének töredéke. "Oldallap homlokzatának felső részéről lehasadt, két illeszkedő darabból összeragasztott töredék. Alul, hátul és kétoldalt fent törött. Lent kehelyfejezet csonkja négy keskeny levéllel. Az abakusz felett negyedpálcából és homorlattal alámetszett függőleges lemezből álló párkány, rajta háromkaréjos árkádsor íveinek indítása. Az élszedett lemeztaggal keretelt árkádok közötti teret architektonikus dombormű tölti ki. Középtengelyben háromszögű oromzattal lezárt, hasáb formájú, kétszintes torony emelkedik. Alsó szintjét két szélesebb, felső szintjét három keskenyebb nyílás töri át. A letöredezett oromzat geometrikus ornamentikájáról a törésfelületen felfedezhető kerek furatvégződés tanúskodik. Jobboldalt háromablakos, letört tetejű, hengeres torony. A bal oldali épület helyén törésfelület. Az ép felületeken fehér alapozó réteg maradványa, az oszlopfőn és a tornyocskán bólusz, az ívek belsejében kék festés nyomai." (Takács Imre közlése a Pannonia Regia kiállítás katalógusában - Takács 1994. Kat. IV-21e - 253.)
Anyaga homokkő
Megtalálás ideje 1971 előtt
Kora Kr.u. 1230 körül
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Gerevich László: Villard de Honnecourt Magyarországon. Művészettörténeti Értesítő 20 (1971) 81-105.; 89., 30. kép; Árpád-kori kőfaragványok. Székesfehérvár, István Király Múzeum. Kiállítási katalógus. Szerk.: Marosi Ernő - Tóth Melinda. Budapest, 1978. 148. sz.; Gerevich, László: Ausgrabungen in der ungarischen Zisterzienserabtei Pilis. Analecta Cisterciensia 39 (1983) 281-310.; 292., Abb. 33b.; Gerevich László: A pilisi ciszterci apátság. Szentendre, 1984. 9., 46. kép; Marosi, Ernő: Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Esztergom in der Kunst des 12-13. Jahrhunderts. Budapest, 1984. 135., Abb. 322.; Gerevich László: A pilisi ciszterci apátság. Egy középkori kulturális központ a Pilisben (konferencia). Studia Comitatensia 17 (1985) 541-545.; Marosi Ernő: A pilisi monostor szerepe a XIII. századi magyarországi művészetben. Studia Comitatensia 17 (1985) 551-561.; Hervay Ferenc: Részletek a pilisi apátság történetéből. Studia Comitatensia 17 (1985) 595-601.; Osgyáni Vilmos: Kőszobrász-restaurátori megfigyelések a pilisi Gertrudisz-síremlék töredékeinek rekonstrukciós feldolgozásához. Studia Comitatensia 17 (1985) 603-608.; Takács Imre: Getrudis királyné síremléke. Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Kiállítási katalógus. Szerk.: Mikó Árpád - Takács Imre. Budapest, 1994. 248-251., Kat. IV-21a-n (Gertrudis királyné síremlékének töredékei) - Takács Imre közlései; IV-21e (253.)
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) Budapest, Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar Gyűjteménye (1990 óta)
Állapota Két illeszkedő darabból összeragasztott. Töredékes. Restaurált.
Szakirodalom/hivatkozás
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Pilis, ciszterci apátság - szórványlelet az ásatás ismeretlen pontjáról
Méret, súly 20,6 cm x 8,6 cm x 19 cm
Leltári szám 90.22.14.M
Feltáró/Gyűjtő Gerevich László

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom