• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

Kapitoliumi szoborcsoport, Scarbantia

Jelenleg nincs munkaanyag feltöltve a tárgyhoz

Leírás A szobrászati alkotásoknak kétséget kizáróan görög előképei vannak. Kidolgozásuk magas színvonala megfigyelhető az épen maradt ruharedőkön. Iuppiter göndör haján és szakállán, a trónszékek részletein. A rómaiak főistene, a mindenható Iuppiter középen foglal helyet támla nélküli, párnázott trónszéken. Balján, az övéhez mindenben hasonlító trónuson ülve Iunót, a féltékeny hitvest látjuk, a családi élet békéjének őrzőjét. Iuppiter lánya, a szűz Minerva, a művészetek, mesterségek és hadi tudományok védő istennője atyja jobb oldalán, magas támlájú, tympanonos akrotérionokkal díszített trónuson ül. A mai állapotukban is csodálatot kiváltó szobrok sérüléseit Szakái Ernő szerint tűzvész okozta. Erős hőhatás következtében ugyanis a rossz hővezető márványról a finoman megmunkált, előreugró, kisebb részletek válnak le fokozatosan több rétegben, mint például az arc részei, a térdkalácsok. A kidolgozatlan hátoldalakon sérülés nyomai nem láthatók. Szándékos, szerszámmal történt rongálás nem észlelhető a felületeken. A nem tűz által keletkezett törések magyarázhatók a templom összeomlásával vagy a már úgyis tönkrement szobrok lebontásával. A töredékek ott maradtak a szentély padlóján, ahol évszázadokig nyugodtak.
Anyaga Meander völgyi márvány
Megtalálás ideje 1894
Kora II. szd.
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 512. szám Szakál Ernő: Jupiter, Juno és Minerva scarbantiai szobrai a Fabricius ház kőtárában (Die Jupiter, Juno und Minerva Statuen aus Scarbantia im Lapidarium des Fabricius Hauses), Magyar Műemlékvédelem 1973-74. (1977), 47 63.
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) Fabricius ház, Sopron
Állapota restaurált
Szakirodalom/hivatkozás Barkőczi László-Mócsy András: Die römische Inschriften Ungarns. I.,Bp., 1972. Erdélyi Gizella: A római kőfaragás és kőszobrászat Magyarországon. Bp.. 1974. Stadtgebietes von Scarbantia und dér Limesstrecke Ad Flexum-Ar- rabona, Bp. 1994. Gabler Dénes: Scarbantia és környékének római kőplasztikai emlékei. Arrabona 24-25. (1988) 63-66. Sz. Póczv Klára: Scarbantia. Bp., 1977. Farkas Zoltán-Gabler Dénes: CSIR Ungarn II. Die Sculpturen des Stadtgebietes von Scarbantia und der Limesstrecke Ad Flexum-Arrabona Bp. 1994. Gömöri János.: Scarbantia Foruma. Il foro di Scarbantia. Bp. 1993. TKM 455. Ders.: Das Forum von Scarbantia. The forum of Scarbantia. TKM 455/A. Bp. 1993. Gömöri J.: Scarbantia foruma. Das Forum von Scarbantia. Soproni Szemle kiadványai. Új sorozat. 14. 1985, és Soproni Szemle 1985, 1-24. 97-118. 193-212. 289-298. Gömöri J., Grabungen auf dem Forum von Scarbantia (1979 1982.), Acta. Arch. Hung. 38, 1986, 343 396. Gömöri J., Neue Erkentnisse zur Topographie des Forums in Scarbantia, Carnuntum Jahrbuch 1991 (1992), 57 70. Póczy Klára: Scarbantia. A római kori Sopron. (Sopron in the Roman Period). Budapest 1977.
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Sopron, Fő tér
Méret, súly 475,7 cm x 182,9 cm x 314,6 cm
Leltári szám
Feltáró/Gyűjtő Bella Lajos

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom