• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

Római kori szobortorzó

Jelenleg nincs munkaanyag feltöltve a tárgyhoz

Leírás Közel életnagyságú római kori női szobortorzó, amely egy négyszögű talapzaton áll. "Feje hiányzik, leomló fürteinek végei a két vállat érik. A testet kettős ruha takarja. Az alsó ruha (stola) az egész testet mélyen a földig befödi, de csak fönn a mell jobb felét fedő ránczos része és a térdeken alul látható. Többi részét eltakarja a köpeny (palla), mely a jobb karról a mellen át rézsutos irányban fölmegy a bal vállra, egyetlen vastag ránczba szedve, melyet a jobb kéz elől összefog, hátul aztán szabadon lelóg s ismét jobbról a térden alul fel van húzva az előre nyúló bal karig s azon általvetve gazdag redőkben omlott le a bal láb mellett. A bal alkar s a róla leomlott redőzet letörött s csak az utóbbinak egy kis darabja került meg. A test a bal lábra támaszkodik, a jobb, melynek felső lábszárát túlhosszúra csinálta a szobrász, kissé hátrább áll. A nyakat s a jobb kart a csukló körül egy-egy gyöngysor díszíti. Az alsó ruha vastag redői alól csak a két láb beburkolt hegye látszik." (Kuszinszky 1906. 54.) A visegrád-lepencei őrtorony, és egyedülálló leletegyüttesének feltárása, majd Gróh Dániel régész megfigyelései után került sor a hazai kutatásban addig példa nélkül álló szoboregyesítésre, „amely a legkvalitásosabb visegrádi szoborfej és az Óbuda-szemlőhegyi női torzó összetartozását bizonyította”. (Gróh 2001. 15.)
Anyaga mészkő
Megtalálás ideje 1905
Kora Kr. u. 371 előtti
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Kuzsinszky Bálint: Az aquincumi múzeum kőemlékeinek negyedik sorozata. Budapest Régiségei IX (1906) 33–72. A 20. kőemlék ismertetése az 53–55. oldalon. Gróh Dániel: A visegrád-lepencei őrtorony és egy késő római szoborlelet. Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról. 2004. III. évfolyam. 2. szám. 71-74.; Németh Margit: Vezető az Aquincumi Múzeum kőtárában. Budapest, 1971.; Nagy Tibor: Kőfaragás és szobrászat Aquincumban. Budapest Régiségei XXII (1971) (153–160.) 148.
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) Aquincumi Múzeum
Állapota restaurált
Szakirodalom/hivatkozás Erdélyi G., A római kőfaragás és kőszobrászat Magyarországon [Römische Steinmetzarbeit und Steinplastik in Ungarn], Budapest, 1974. B. Kuzsinszky, Aquincum, Ausgrabungen und Funde, Budapest, 1934. Nagy T., „Kőfaragás és szobrászat Aquincumban” [Taille de pierre et sculpture à Aquincum]: BpR XXII (1971) 153–160. Németh M., Vezető az Aquincumi Múzeum kőtárában [Führer im Lapidarium von Aquincum]. Budapest, 1971.
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Budapest, Pusztaszeri út 16.
Méret, súly 52 cm x 153 cm x 26 cm
Leltári szám 64.11.175
Feltáró/Gyűjtő Kuzsinszky Bálint, Zdeborszky Viktor

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom