• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

Szobortorzó a budavári szoborleletből

Jelenleg nincs munkaanyag feltöltve a tárgyhoz

Leírás Az 1974-es budavári szoborlelet egyházi témájú sorozatának alakja. "Elegáns kontraposztban álló, hosszú ruhás, kecses és dinamikus tartású férfialak fej és bal kézfej nélkül. A jobb kézfejen sárgásbarna testfestés látható. A göröngyös terepként megformált talapzaton végződő tunikájának anyagát egyenletes, érdes felületkezelés teszi súlyossá és ugyanakkor puha hatásúvá. A ruhát derék magasságban öv vagy zsinór fogja össze, amelyet a ráncolódás elfed. Fölötte kétrétűen összehajtott és egyszerűen vállra vetett hatalmas, szabatlan leplet visel köpenyként, mindenfajta rögzítés nélkül. Ennek felületét a tunikáéval ellentétben simára csiszolták. A szobor domináns elölnézetét meghatározó tunika enyhén ívelt, hosszanti redőzetének vertikális lendületét a szoborlelet darabjai között egyedülálló módon ellensúlyozza a rádobott köpeny széles, V alakú redőrendszere. Az eredeti szándék szerint bizonyára nem láthatónak szánt oldalnézetben ez a kettősség még szembetűnőbb. A ruházat anyagainak e szobrászi eszközökkel elért kontrasztját a színkezelés még inkább kiemeli: a vastag gyapjúszövetet imitáló tunikát halványkékre festették, míg a köpenyként viselt lepel a jelek szerint a kő fehér színét megtartó, festetlen felület maradt. A szobor magassága megfelel az apostolsorozat darabjainak, feltehetőleg közéjük is tartozott. A ruházat érdes felületkezelésére hivatkozó ikonográfiai értelmezések, minthogy itt alapvetően az anyagszerűség hangsúlyozásáról és a különböző anyagok közötti szobrászi és festői differenciálás szándékáról lehet szó, alighanem indokolatlanok. A tunika alatt kirajzolódó hegyes orrú cipő egyébként is ellene mond mind Keresztelő János, mind bármelyik szent remete ábrázolási hagyományának." (Takács Imre közlése a Sigismundus-kiállítás katalógusában - Sigismundus 2006. Kat. 4.14. (320-321.))
Anyaga Finoman szemcsézett mészkő, festett.
Megtalálás ideje 1974. március
Kora Buda, Kr.u. 1400 körül - 1420 körül
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Zolnay László – Szakál Ernő: A budavári gótikus szoborlelet. Budapest, 1976., 61. kép; Zolnay László: Az 1967-75. évi budavári ásatásokról s az itt talált gótikus szoborcsoportról. Budapest Régiségei 24/3. (1977) 3-164.; 60.; 24/4. (1977) 1-239., 176-177. kép; Zolnay László – Marosi Ernő: A budavári szoborlelet. Budapest, 1989. 23., 25., 48., 60-61., kat. 35. (147-148.) - Marosi Ernő közlése, 50., 52. kép; Gótikus szobrok a budai királyi palotából. Kiállítási katalógus. Szerk.: Végh András. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 1992. Kat. 35.; Hans Multscher. Bildhauer der Spätgotik in Ulm. Kat. Szerk.: Reinhard, B. – Roth, M. Ulmer Museum – Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart. Ulm, 1997. 71-85., kat. 8a-k. - Végh András közlései; kat. 8d. (264.); Sigismundus - Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387-1437. Kiállítási katalógus. Szerk.: Takács Imre. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2006. Kat. 4.14. (320-321.) - Takács Imre közlése.
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) Budapest, Budapesti Történeti Múzeum
Állapota Töredékes, restaurált - Szakál Ernő kőszobrász-restaurátor és munkacsoportja által (1974-1976). Töredékes jobb kézfejét utóbb azonosították és jobbját 1975 augusztusának első napjaiban ragasztották vissza.
Szakirodalom/hivatkozás Szakál Ernő: Megfigyelések, adatok és következtetések az 1974. évi szoborlelet értékeléséhez. Budapest Régiségei 24/3. (1977) 199-210.; Szakál Ernő: A budavári gótikus szoborlelet restaurálása. Budapest Régiségei 24/3. (1977) 211-215.; Marosi Ernő: Buda, a Vár Zsigmond-kori szobrai. Művészet Zsigmond király korában 1387-1437. Szerk.: Beke László - Marosi Ernő - Wehli Tünde. Budapest, 1987. II. Katalógus. 251-268.; Buzás Gergely: Hozzászólás a budai királyi vár északi előudvarának, főbejáratának és a Zsigmond-palota rekonstrukciójának kérdéseihez. Műemlékvédelem 36 (1992) 160-170.; Buzás Gergely: A budai gótikus szoborleletről. Valóság 1993/4. 89-97.; Marosi Ernő: Zsigmond kori szobrok a budai várból. Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Kiállítási katalógus. Szerk.: Mikó Árpád – Takács Imre. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1994. 282-289.; Buzás Gergely: A budai Szent Zsigmond templom kőfaragványai. A Szent Zsigmond-templom és a Zsigmond kor budai szobrászata. Konferencia a Budapesti Történeti Múzeumban, 1996. Budapest Régiségei 33. (1999) 51-65.; Marosi Ernő: A budavári Zsigmond-kori szobrok kérdései huszonkét év (és a Szent Zsigmond templom feltárásai) után. A Szent Zsigmond-templom és a Zsigmond kor budai szobrászata. i.m. 93-101.; Marosi Ernő: Reformatio Sigismundi. Művészeti és politikai reprezentáció Luxemburgi Zsigmond környezetében. Sigismundus - Rex et Imperator. i.m. 24-37.; Marosi Ernő: A Zsigmond-kor művészeti öröksége. A késő gótika kezdete. Sigismundus - Rex et Imperator. i.m. 558-564. Schwarz, Michael Viktor: Zsigmond víziója a királyi udvarról: szobrok a budai palotához. Sigismundus - Rex et Imperator. i.m. 225-235.; Takács Imre: Petrus Kytel, Zsigmond király szobrásza. Sigismundus - Rex et Imperator. i.m. 236-238.; Végh András: Zsigmond-kori szoborleletek a budai királyi palota környezetéből. Sigismundus - Rex et Imperator. i.m. 219-224.
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Buda - királyi palota, északi előudvar, a 74/4. sz. pince alját kitöltő agyagos, részben megégett, faszéncsíkos rétegből egy darabban került elő.
Méret, súly 31,2 cm x 25,2 x 71,8 cm
Leltári szám 75.1.35
Feltáró/Gyűjtő Zolnay László

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom