• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

Tarpai honfoglalás kori sírlelet - Négyzetes kaftánveret

Jelenleg nincs munkaanyag feltöltve a tárgyhoz

Leírás A 2012-es tarpai honfoglalás kori sírlelet öntött, utánvésett négyzetes kaftánvereteinek egyike. A közepén kialakított kerek lyukban sötétkék üvegpaszta betét helyezkedett el. (A felszedés során a ragasztás elengedte az anyagot, így azok minden esetben elváltak a fémtől.) A lyuk körül egy vékony bordával kialakított koncentrikus kör helyezkedik el, amelyet egy nyolc karéjból álló díszítőmotívum vesz körül. A karéjok találkozási pontjainál, a veret oldalainak középső részén kissé legyezőszerűen kiszélesedő kis borda fut, amely megtöri az oldalak egyenes vonalát. A veret sarkaiban csúcsával a sarkok felé mutató, lándzsaszerű díszítőmotívum látható, amelynek alsó felét egy-egy visszapödrött minta ékesíti. A veret hátoldalán négy darab kis szegecsfejet alakítottak ki a sarkokban, amelyek elkalapált végei alatt néhol kis négyzetes, bronzból készült lemezdarabok maradtak meg: ezek a ruházat anyagának a felerősítését szolgálták. A veretek hátoldalát keret szegélyezi, amelyen belül 0,1-0,15 cm-rel sekélyebb a belső felület a kerettől számítva.
Anyaga Ezüst, a mélyedésekben aranyozással díszítve, üvegpaszta betéttel.
Megtalálás ideje 2012. július 2-5.
Kora Kr.u. 10. század
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Publikálatlan; Ásatások: Tarpa 2012. - Régészeti Osztály, Nyíregyháza - A Jósa András Múzeum régészeti honlapja - http://regeszet.josamuzeum.hu/kutatas/asatasok/tarpa-2012/; Üzenet – Ásatások – Leletek – Történetek.A nyíregyházi Jósa András Múzeum időszaki kiállítása, 2012. november 30. - 2013. március 8.; Egy honfoglaló harcos tárgyai - 3D-s kiállítás Nyíregyházán - Magyar Múzeumok/Műhely, 2012.12.13. - http://www.magyarmuzeumok.hu/muhely/969_egy_honfoglalo_harcos_targyai; Jakab Attila: Honfoglaló harcos tárgyai három dimenzióban. Sírásók naplója, 2012.12.07. - http://sirasok.blog.hu/2012/12/07/honfoglalo_harcos_targyai_harom_dimenzioban; Honfoglaló harcos sírját tárták fel - Index, 2012.12.07. - http://index.hu/tudomany/tortenelem/2012/12/07/honfoglalo_harcos_sirjat_tartak_fol/; A Tarpa határában előkerült honfoglalás kori sírról - Régészeti Osztály, Nyíregyháza - A Jósa András Múzeum régészeti honlapja, 2012.09.15. - http://regeszet.josamuzeum.hu/csakanyos-kozepkor/; Honfoglaló harcost rejtett a föld - Blikk, 2012.07.30. - http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/honfoglalo-harcost-rejtett-a-fold-2099499
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) Jósa András Múzeum, Nyíregyháza
Állapota Restaurált.
Szakirodalom/hivatkozás Istvánovits Eszter: Akikre már csak a Nagyhegy emlékszik. In: Tarpa. Száz magyar falu könyvesháza. Szerk.: Németh Péter. Budapest, 2002. 19-25.; Vörös István: A Felső-Tisza-vidék honfoglalás kori lovastemetkezései I. Szabolcs–Nyírség. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 43. (2001) 569-601.; Szathmáry László - Guba Zsuzsanna: Honfoglalás kori csontvázleletek Szabolcsból. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 41. (1999) 459-485.; „Őseinket felhozád..." A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Szerk.: Fodor István - Révész László - Wolf Mária - M. Nepper Ibolya. Budapest, 1996.; Mesterházy Károly: Bizánci és balkáni eredetű tárgyak a X-XI. századi magyar sírleletekben I-II. Folia Archaeologica 41. (1990) 87-115., 42. (1991) 145-177.
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Tarpa - Nagy-hegy
Méret, súly H: 3,8 cm, Sz: 3,7 cm, V: 0,3 cm; Lyuk (üvegpaszta helye) átmérő: 0,7 cm; Körülötte lévő koncentrikus kör átmérő: 1,4 cm
Leltári szám Leltározása folyamatban.
Feltáró/Gyűjtő Jakab Attila

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom