• cube

  • cubeRandom

Tárgykatalógus

Zalavári Karoling-kori harangöntő-forma

Jelenleg nincs munkaanyag feltöltve a tárgyhoz

Leírás A legnagyobb ismert Karoling-kori harang öntőformájának maradványa. A zalavári Szent Adorján-zarándoktemplom közelében került elő, amelyet minden bizonnyal Liupram salzburgi érsek építtetett, és amelyben "Adrianus mártír pihent eltemetve". [...] A templom közelében speciális szaktudású, ideiglenesen oda települt mesterek műhelyeit találták meg a régészek: a szentély közelében azt, ahol a színes és festett ablaküvegeket, a templomtól délre pedig a harangöntő-gödröt, ahol a templom harangját készítették. Bár a templomot szorosan körbezárta egy többrétegű Karoling-kori temető, a későbbi temetkezések érintetlenül hagyták az öntőgödör nagyobb részét, így az agyag öntőmintát is, amely a harang kiöntése után a gödör alján eredeti helyén maradt. A maradványok alapján végzett számítások szerint a teljes öntőminta átmérője 80-85 cm, a benne öntött harang szájátmérője kb. 65-70 cm volt. Szőke Béla Miklós ásatásvezető régész közlése szerint: "Egyetlen harang maradt épen ilyen korai időből, a Viterbo melletti Caninóból, amit a 9. századra, újabban inkább a század végére kelteznek. A tojás alakú haranghoz hasonló harang töredékei ismertek Haithabuból és Vredenből is a 9-10. századból." (SzBM 2001. 9.) A két zalavári műhely európai jelentőségű ipari műemlék.
Anyaga agyag
Megtalálás ideje 2000
Kora Kr.u. 9. század [Szent Adorján-zarándoktemplom: Kr.u. 850/854-859(870)]
Megjelenések
(cikkek/hírek/publikációk/kiállítások)
Szőke Béla Miklós: Pannónia a Karoling-korban. Akadémiai doktori értekezés. Budapest, 2011. 483-484., 15. kép (http://real-d.mtak.hu/541); Benkő, Elek: Die karolingerzeitliche Glockengußgrube von Zalavár. Jahrbuch für Glockenkunde 17-18 (2005-2006) 1-11.; Szőke, B.M. - Wedepohl, Karl Hans - Kronz, Andreas: Silver-Stained Windows at Carolingian Zalavár, Mosaburg (Southwestern Hungary). Journal of Glass Studies 46 (2004) 85–104.; Szőke Béla Miklós: A Karoling-kor. Magyar régészet az ezredfordulón. Szerk.: Visy Zs. Budapest, 2003. 312–317.; Mosaburg/Zalavár: 315-316.; Szőke Béla Miklós: Mosaburg/Zalavár a Karoling-korban. Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Szerk.: Takács Imre. Pannonhalma, 2001. 21-34.; Szőke Béla Miklós: A korai középkor hagyatéka a Dunántúlon. Ars Hungarica XXVI (1998) 257-319.
Tárolás helye (Őrzési hely/elhelyezés) Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum - Zalavári gyűjtemény, http://www.hnm.hu/hu/magun/mag_gyujtemeny_regtar4.html
Állapota Restaurált, McQuirkné Glattfelder Lúcia és Zamadits Ágnes által.
Szakirodalom/hivatkozás Drescher, Hans: Die Glocken der karolingerzeitlichen Stiftkirche in Vreden, Kreis Ahaus. 799 – Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Große und Papst Leo III. in Paderborn. Hrsg. Christoph Stiegemann, Matthias Wemhoff. III. Mainz, 1999. 356–364.
Lelőhely/gyűjtőhely (helység) Zalavár-Vársziget
Méret, súly 91,2 cm x 53,2 cm 27,6 cm
Leltári szám n.a.
Feltáró/Gyűjtő Szőke Béla Miklós

Új Széchenyi Terv
arrow bottom
A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.
arrow bottom